בית רחל שטראוס המחודש

רח׳ דרך בית לחם 81, ירושלים

טלפון: 02-5664006

efrat@akim-jerusalem.org.il